3 BÍ MẬT ĐƠN GIẢN TẠO DÒNG TIỀN TỪ EMAIL MARKETING

Quyền Lợi

– Bạn đươc 6 chuỗi email sẵn trị giá 999.000đ

– Được tăng ebook bí mật Offer triệu $ trị giá 199.000đ

– Được tặng khóa học video quay sẵn Phổ Cập Email Marketing trị giá 999.000đ

– Được cập nhật kiến thức mới về email marketing và hệ thống bán hàng tự động online để đi đến một nền tảng cao hơn.

Quyền Nội Dung Bao Gồm Ba Phần Chính

Phần 1/ 3 Bí mật đơn giản tạo doanh thu bán hàng bằng email marketing

Phần 2/ Những điều cốt lõi cần nắm vững để làm email chuyên nghiệp

Phần 3/ Thực thi chiến dịch email bán hàng đầu tiên bằng phễu tặng quà thu lead.

1
Information
Enter your details
Phổ Cập Email Marketing × 1
-
+
999,000 

Tạm tính 999,000 
Tổng 999,000 

Thông Tin

Sản phẩm
Tổng
1
Phổ Cập Email Marketing
Phổ Cập Email Marketing × 1
999,000 
Tạm tính 999,000 
Tổng 999,000 

Thanh Toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.