+84 0969180990

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thậpViệc thu thập dữ liệu chủ yếu trên nguyenvanthao.com bao gồm: email, điện thoại, họ và tên, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và website sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

* Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

* Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website

* Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

* Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại nguyenvanthao.com

* Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng yêu cầu thực hiện hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của nguyenvanthao.com

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

* Nguyễn Văn Thảo

* Địa chỉ liên hệ: Dien ky, dien chau, nghe an

* Hotline : +84 0969180990

* Email: thao@webfunnel.vn

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu website thực hiện việc này.Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Nguyễn Văn Thảo cam kết:

* Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

* Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

* Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Website này.